Doğalgaz Ticareti

FAALİYETLERİMİZ

02.05.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4646 sayı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, doğal gazın yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye ulaşması için, rekabet ortamına açık, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması amaçlamaktadır.

 

ÇÖZÜMLERİMİZ

Doğal gaz sektöründeki tecrübeli ekibimizle uzun vadeli sürdürülebilir ticaretin kazan-kazan felsefesi içinde ticaretin iki tarafının da kazanacağı bir yapı ile kurulacağına inanıyoruz. 

Doğal gaz sektöründe uzun soluklu işbirliğinin önemini kavrayarak rekabetçi doğal gaz tedariği için her türlü işbirliğine açığız.

İhtiyacınız olan doğal gaz arzını gerçekleştirebilmek için lütfen bizimle temasa geçiniz.